Jak vznikl plakát pro 63. loutkářskou Chrudim

Chrudimská beseda se rozhodla při příležitosti festivalu 63. loutkářká Chrudim pro změnu stylu plakátu, který je každoročně k této akci vytvářen. V této souvislosti byl osloven výtvarník Libor Škrlík a k práci na novém plakátu a dalších propagačních materiálech jsme byli s potěšením přizváni i my (Martin a Monča z moje GRAFIKA). Na následujících řádcích máte možnost si přečíst o vzniku plakátu a pokud neradi čtete, tak si můžete prohlédnout alespoň obrázky.

Plakát na festival 63. loutkářská Chrudim
Plakát 63. loutkářská Chrudim

Zadání bylo k naší radosti velmi volné a obsahovalo v podstatě jen oficiální iniciále a náležistosti, takže jsme měli volnou ruku, což je ta nejideálnější možnost. Samozřejmě souvislost s loutkami a Chrudimí byla očekávaná:-)

Po základním ujasnění si vzájemných představ jsme jako první navštívili Muzeum loutkářskch kultur v Chrudimi, abychom se blíže seznámili s loutkami a jejich historií, přirozeně jsme důkladně nastudovali i materiály z předchozích ročníků loutkářské Chrudimi. Kdo jste v muzeu dlouho nebyl, tak jako my, doporučujeme vřele návštěvu, je krásně zrekonstruované a má velmi bohatou expozici, vnější dispozice muzea uspěšně klamou. Při pečlivé prohlídce muzea jsme vytvořili několik hrubých fotografií, které posloužili jako předloha k práci. Mimochodem, v tento den bylo mimořádně hezké počasí, takže jsme si prohlédli i věž Mydlářovského domu, ze které byl nádherný výhled a podívali jsme se na Chrudim z jiné perspektivy.

Pohled z Mydlářovského domu na náměstí
Pohled z Mydlářovského domu

 

Fotogafie z Muzea loutek
Fotografie z MLK, které sloužily jako předloha

Následně si každý z nás třech začal v hlavě utvářet představu o tom, jak by měl plakát podle jeho představ vypadat. Dohodli jsme se tedy, že vytvoříme každý jeden návrh - jeden za Libora, mého otce, a dva za moje Grafika.

Dva grafické návrhy teda byly připravené na počítači a jeden jako kresba. Návrh od Libora pracoval s myšlenkou Mydlářovského domu jako veselé postavy, Monča pracovala s ideou opony a loutek v podobě stínů. Můj, třetí návrh, rozebereme trochu podrobněji níže, jelikož byl vybrán ze zmíněné trojice Chrudimskou besedou jako konečný. Přes tuto skutečnost se tatínek musel s nepatrnou hořkostí přenést, ale s myšlenkou, že by to ve všech třech případech zůstalo v rodině, se s tím smířil:-)

Nyní se blíže podíváme na vznik mého návrhu. Hned od začátku jsem se chtěl vyhnout často používaným motivům a klišé, takže jsem se rozhodl pro absenci věže Mydlářovského domu, červéne barvy a tradičních loutek jako je například kašpárek. Přes tento fakt jsem ale chtěl, aby byl plakát s Chrudimí jasně spjatý.

Návrh plakátu
Návrh plakátu 63. loutkářské Chrudimi jako koláž z fotografií

Ač pozadí, tak v konkrétním případě tvoří velkou část plakátu. Je to část Mydlářovského domu v méně výrazných tónech barev, která slouží jako prostor pro publikum a kulisa. U domu není tedy vidět jasný poznávací znak v podobě věže, ale kdo chce, tak v tom samozřejmě tento dům pozná, pro neznalé to bude jen dům.

Základní obsah plakátu spočívá v pohledu do části děje imaginární hry, kde na "jevišti" před domem sedí velmi vážná loutka a vedle ní je jako kontrast veselý kuchař, který právě upadl na zem a směje se mu publikum, které je tvořeno dalšími loutkami, jež jsou na arkádách domu.

Návrh byl složen jako koláž z fotografií loutek, které jsme pořídili při návštěvě muzea a budovy samotného muzea. Na jednotlivé prvky jsem použil základní filtry, aby bylo při předložení návrhu patrné, že finální plakát bude malovaný. Barevná paleta již odpovídala budoucímu provedení malby.

Tímto způsobem tedy vznikl návrh, podle kterého začal Libor malovat obraz pro konečnou variantu plakátu ve skutečné velikosti (A1). Průběžně se na obraze dolaďovaly dílčí úpravy a barvy.

Fotografie obrazu na plakát před úpravou
Fotografie obrazu na plakát před úpravou

Fotografie obrazu na plakát po úpravě
Fotografie obrazu na plakát po úpravě

Po dokončení obrazu jsme ho rovnoměrně nasvícený vyfotografovali a následně jej bylo nutné doladit. Úpravy zahrnovaly například korekce barev jednotlivých částí a následné sladění jako celku, retuše, rovnání pokřivení, doostřování, dokreslení drobných prvků a další. V tuto chvíli již byla k dispozici finální surovina pro tvorbu tiskových dat a plakát tak byl doplněný o texty a byly provedeny poslední korektury. Po nich již putoval do tiskárny a výsledek si můžete prohlédnout i vy.

Plakát na festival 63. loutkářská Chrudim
Finální podoba plakátu

Z jednotlivých částí plakátu dále připravujeme program a jiné tiskoviny, které souvisejí s festivalem.