Design aplikace xEVMPD

Design desktopové aplikace xEVMPD (Extended EudraVigilance medicinal product dictionary) pro evidenci informací o léčivech.

Webová aplikace xEVMPD