Zjednodušené kresby budov, krajiny nebo postavy se skvělé uplatní na webových stránkách nebo tiskovinách. Jednoduše vystihnou nejdůležitější podstatu vyobrazeného motivu.