Technické nákresy

Čistě a přesně zpracované dle zadání s libovolnou možností zvětšení narozdíl od bitmapy.